Riv- och Saneringsentreprenörerna ombildades 1997 och består idag av 44 medlemsföretag. Av dessa är alla specialföretag, med så gott som uteslutande rivnings och/eller saneringsentreprenader på programmet. Läs mer...Nyheter

Informationsfilm om CFC

Publicerad 2017-01-11 13:43
Sverigs Byggindustrier har tagit fram information samt producerat en film om klorfluorkarboner (CFC) i isolering och hur viktigt det är att hantera den på rätt sätt.

Årsmöte 30 mars 2017

Publicerad 2016-12-14 00:00
Varmt välkomna till Riv- & Saners och HiBs första gemensamma årsmöte.

Första gemensamma föreningsmötet när Demcon samlade branschen

Publicerad 2016-10-13 00:00
Förra veckan samlades en stor del av våra två branschföreningar och i stort sett alla leverantörer på Infra City när Demcon 2016 arrangerades. Förutom en hel del intressanta prylar att titta på hann vi även med att genomföra vårt första gemensamma föreningsmöte. Över 50 personer fanns på plats under de två timmar vi avhandlade både informationspunkter och ett beslut.

Planerat projekt för referensmätningar av kvartshaltigt damm vid håltagning och bilning i betong

Publicerad 2016-10-05 00:00
HIB planerar att göra sk referensmätningar av kvartsdamm på ett antal arbetsplatser med anledning av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2 Kvartsstendamm i arbetsmiljön. Med syfte att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt söker vi nu efter mätningar som redan är gjorda runt om i landet.

Har Du redan gjort någon mätning på Ditt företag så är vi tacksamma om vi får ta del av den.

2016-09-30

Publicerad 2016-09-30 00:00
En av branschens stora profiler Owe Persson Jerneviken avled efter en tids sjukdom i natt. Vi beklagar sorgen och våra tankar går till de anhöriga. Styrelsen i HiB och Riv.

Extra stämma/höstmöte, 29 september 2016

Publicerad 2016-09-07 00:00
Härmed kallas medlemmarna i HiB samt Riv och Saneringsentreprenörerna till extra medlemsmöte den 29 september.

DEMCON 2016

Publicerad 2016-09-02 00:00
Vi ses väl på Demcon, den 29-30 september?
Demcon är branschens största mässa och här visas och demonstreras de senaste produkterna för rivning, betonghåltagning, sanering, återvinning mm. På torsdagskvällen är det Demconkalaset, höjdpunkten här delas det åtråvärda Demoleringspriset ut. Kategorierna är bland andra bästa rivning, bästa håltagning, bästa sanering, du kan anmäla bästa arbete eller bästa företag i respektive kategori.
Läs mer på http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

HiB Golfen 2016

Publicerad 2016-08-19 00:00
Går av stapeln den 5:e september på St: Jörgen Park GK, Göteborg med första start kl. 12:00

Fler nyheter i arkivet...

Vidare läsning