Riv- och Saneringsentreprenörerna ombildades 1997 och består idag av ca 75 medlemsföretag. Av dessa är alla specialföretag, med så gott som uteslutande rivnings och/eller saneringsentreprenader på programmet. Läs mer...Nyheter

European Demolition Associations mässa och årsmöte i Brüssel

Publicerad 2017-02-13 00:00
Under sin livstid förbrukar den genomsnittlige europeen minst 160 ton bygg- och rivningsavfall och denna mängd ökar för varje år. Var ska vi göra av allt? Lägga det på vår bakgård, eller i grannens trädgård? Och vad händer om vi inte har någon trädgård? Men allvarligt, det finns andra bättre lösningar...
Vi måste förstås återvinna och att återanvända bygg- och rivningsavfall, därför har EU- kommissionen valt att införa ett nytt sk protokoll om bygg- och rivningshantering.
DDR Expo är den allra första europeiska mässan som är specialiserad på rivning, sanering och återvinning. Det är ett initiativ som är taget för att göra cirkulär ekonomi möjlig inom byggsektorn.

IACDS möte i Wien 18-21 Maj 2017

Publicerad 2017-01-27 00:00
Följ med oss till Wien där vår internationella organisation, IACDS, International Association of Concrete Drillers and Sawers har sitt årsmöte!
Här samlas branschen för att diskutera och informeras om vad som händer i vår bransch i Europa och världen! Visste Ni att EU arbetar för ett Internationellt yrkeskort för håltagare? Visste Ni att det tagits fram internationella riktlinjer för förankring av såg- och borrutrustning?

Europas största rivningskonferens i Berlin

Publicerad 2017-01-25 00:00
Europas största och mest intressanta rivningskonferens organiseras av våra tyska kollegor German Demolition Association. Konferensen samlade förra året över 800 deltagare och 100 utställare. Fredagen är fullt av seminarier och alla simultantolkas till bl a engelska.
Program, se bilaga. Berlin-hjärtat av Tyskland är mer spännande än någonsin. En stad i ständig förändring och som alltid har hög puls.

Informationsfilm om CFC

Publicerad 2017-01-11 13:43
Sverigs Byggindustrier har tagit fram information samt producerat en film om klorfluorkarboner (CFC) i isolering och hur viktigt det är att hantera den på rätt sätt.

Årsmöte 30 mars 2017

Publicerad 2016-12-14 00:00
Varmt välkomna till Riv- & Saners och HiBs första gemensamma årsmöte.

Första gemensamma föreningsmötet när Demcon samlade branschen

Publicerad 2016-10-13 00:00
Förra veckan samlades en stor del av våra två branschföreningar och i stort sett alla leverantörer på Infra City när Demcon 2016 arrangerades. Förutom en hel del intressanta prylar att titta på hann vi även med att genomföra vårt första gemensamma föreningsmöte. Över 50 personer fanns på plats under de två timmar vi avhandlade både informationspunkter och ett beslut.

Planerat projekt för referensmätningar av kvartshaltigt damm vid håltagning och bilning i betong

Publicerad 2016-10-05 00:00
HIB planerar att göra sk referensmätningar av kvartsdamm på ett antal arbetsplatser med anledning av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2 Kvartsstendamm i arbetsmiljön. Med syfte att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt söker vi nu efter mätningar som redan är gjorda runt om i landet.

Har Du redan gjort någon mätning på Ditt företag så är vi tacksamma om vi får ta del av den.

2016-09-30

Publicerad 2016-09-30 00:00
En av branschens stora profiler Owe Persson Jerneviken avled efter en tids sjukdom i natt. Vi beklagar sorgen och våra tankar går till de anhöriga. Styrelsen i HiB och Riv.

Fler nyheter i arkivet...

Vidare läsning