Riv- och Saneringsentreprenörerna ombildades 1997 och består idag av 44 medlemsföretag. Av dessa är alla specialföretag, med så gott som uteslutande rivnings och/eller saneringsentreprenader på programmet. Läs mer...Nyheter

Nytt från HiB och Rivarna-maj

Publicerad 2016-05-12 00:00
Hej,
En rätt kall inledning på våren men en het marknad. Ja i alla fall verkar det så när vi hör hur läget ser ut hos flera av medlemsföretagen. Det är mycket jobb inom våra branscher och det känns bra. Som framgår av rubriken är det här brevet riktat både till HiB och till Riv- och Saneringsentreprenörerna.Och så kommer det bli från och med nu.Vi har så pass mycket gemensamt att vi förmodligen snart kommer ha en gemensam branschorganisation. HiB har redan haft sitt årsmöte och beslutat att gå vidare och arbeta för att skapa en gemensam förening. Rivarna har sitt årsmöte i början av juni och styrelsen kommer att föreslå att Rivarna gör likadant som HiB. I bifogad dokument kan ni läsa mer om vad som hänt och vad som är på gång.

Kallelse till årsmöte 2016

Publicerad 2016-04-21 00:00
Riv- och Saneringsentreprenörerna kallas härmed till 2016 års årsmöte. I år kommer årsmötet att hållas i samband med Svenska Maskinmässan på Solvalla, strax utanför Stockholm.

Ny kurs i sanering av PCB-haltiga fogmassor

Publicerad 2016-04-07 00:00
Riv- och Saneringsentreprenörerna kallar härmed till kurs i Sanering av PCB-haltiga fogmassor. Kursen, som är på två dagar, vänder sig till byggnadsarbetare och arbetsledare som ska arbeta med sanering av fogmassor med PCB samt ledare för saneringsföretag.

Säkerhetsutbildningar

Publicerad 2016-03-29 00:00
Den 17 februari träffades styrelserna för Håltagarna och Rivarna i ett gemensamt planerings- och informationsmöte angående en sammanslagning. Vi fick även en intressantdragning av Hilti och deras utbildningar i inom Hälsa och Säkerhet

Rivbranschens arbetsmiljöutbildning uppdaterad

Publicerad 2016-03-07 00:00
Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö i rivbranschen. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar praktiskt med rivning.

Materialet var klart i sin första version sommaren 2012 och uppdaterades i april 2013. Nu finns ett uppdaterat material för medlemmar att ladda ner:

Arbetsmiljöutbildning för medlemmar uppdaterat 16-02-10

Kurs i Sanering av PCB- haltiga fogmassor

Publicerad 2016-02-04 00:00
Riv- och Saneringsentreprenörerna kallar härmed till kurs i Sanering av PCB- haltiga fogmassor. Kursen, som är på två dagar, vänder sig till byggnadsarbetare och arbetsledare som ska arbeta med sanering av fogmassor med PCB samt ledare för saneringsföretag.

Ett nytt år står för dörren

Publicerad 2015-12-18 00:00
Året som gått har varit händelserikt. Byggbranschen går på högsta växeln och allt talar för att det fortsätter att vara så flera år framöver. Bostadsbristen driver på och behovet av nybyggnation är stort.

Fler nyheter i arkivet...

Vidare läsning